Nastávající podzimní období je velmi krásné právě na Šumavě.

15.09.2012 13:17

Ranní mrazíky střídají slunečné dny, les díky listnáčům vykouzlí pestrou škálu barev a z říjišť se začnou ozývat troubící jeleni. Právě nyní začíná období jelení říje.

Jelení zvěř je majestátní, ne nadarmo se jí říká zvěř královská. Pro mladý les však znamená úplnou pohromu.

 

Les, který je pod tlakem jelení zvěře trpí nejprve okusem pupenů, který vede ke zpomalení růstu a způsobuje charakteristicky "chlupatou" a "boulovatou" spodní část stromu.

Tím poškozování stromů jelení zvěří nekončí. Ve stadiu tyčkovin a tyčovin jeleni loupou kůru stromů, a tím otevírají vstupní bránu pro houbové choroby a infekce. Stromy pak trápí hniloba a po několika letech stačí mokrý sníh či vítr a stromy se lámou a hynou.

Jelení zvěř nejraději poškozuje dřeviny, kterých je v místě zastoupeno nejméně. Ve smrkových porostech jedli a buk, v bukových smrk. V posledních letech však díky vysokým stavům poškozuje les plošně.

Čerstvé loupání v padesátiletém porostu pod Zelenou cestou ze zimy 2011-2012.

 

Jelení zvěř loupe z nudy. Tam, kde je v zimě přikrmována (někde spíš překrmována), jsou škody největší. Intenzivní krmení zvěře vede i ke zvyšování jejich počtů, protože přežijí i kusy slabé, které by jinak zimu nepřežily. Za zvyšování stavů jelení zvěře mohou i horší podmínky pro lov - neproniknutelné houštiny v chráněných oblastech i náletových plochách nebo noční život zvěře. Člověk je přitom prakticky jediný účinný predátor jelení zvěře.

Není tedy divu, že se v posledních letech opět zvyšují škody v lesích, které vedou k dlouhodobému zhoršování jeho stavu. Vždyť nejkrásnější a zdravé porosty jsou z doby, kdy byla na Šumavě jelení zvěř chována pouze v oborách a ve volnosti byla silně potlačována.

Třicetiletý porost nad Horní poválkou byl pod stálým tlakem jelení zvěře. "Chlupaté" spodní části kmenů svědčí o okusu v nejmladším věku, zlomy ze zimy 2010 pak o loupání. Takto poškozený les se nedožije ani padesáti let věku.

 

Ranní mrazíky střídají slunečné dny, les díky listnáčům vykouzlí pestrou škálu barev a z říjišť se začnou ozývat troubící jeleni. Právě nyní začíná období lovu jelenů, kterých se, doufáme, uloví alespoň tolik, kolik se jich letos narodilo.

Naši přátelé