Co by dal za tento téměř metr silný kus smrku houslař nebo truhlář. Česká republika je však tak bohatá, že jej městu Volary,

21.08.2012 10:27
za to že ho nechá shnít v lese, zaplatí a raději doveze housle a nábytek třeba z Číny.

Městské lesy Volary využily možnost a spolu s městem Volary podaly připomínky k návrhu Zákona o Národním parku Šumava.

A co se nám například nelíbí?

Návrh Zákona například zakazuje dočišťování porostů po těžbě v II.A i II.B zónách. Jsou-li všechny lesy zařazeny do II zón, pak s tím nemůžeme souhlasit, protože v zónách II.B je umožněno vlastníkům lesa  hospodařit přírodě blízkým způsobem a úklid potěžebních zbytků, například formou samovýroby pro občany, je v tomto režimu přípustný.

Návrh Zákona také zakazuje provádět údržbu vodních toků na celém území NPŠ. Zákon č. 114/1992 upravující ochranu přírody a krajiny naopak zakazuje měnit stávající vodní režim pozemků. Nesouhlasíme tedy s plošným zákazem čištění a údržby vodních toků, který by ve svém důsledku vedl ke změně stávajících vodních režimů pozemků.

V návrhu Zákona je uvedeno, že Společný výbor NP projednává návrhy lesních hospodářských plánů. Proč by měl ale projednávat lesní hospodářské plány nestátních vlastníků, když ti si ho platí ze svých peněz a je ze zákona jejich nástrojem.

Ponechané pokácené a odkorněné kůrovcové stromy na lesním majetku města Volary v nejkrásnějších starých porostech, o které se staraly generace lesníků a které mají smůlu, že byly začleněny do Národního parku Šumava a rozhodnutím orgánů ochrany přírody nesmyslně umírají bez dalšího užitku.

Naši přátelé