Městské lesy Volary se sloučí se svojí "dcerou" Volarskou lesní a dřevařskou společností.

04.07.2017 08:52

O této vnitrostátní fúzi rozhodlo zastupitelstvo města na svém jednání 26. června 2017.

Sloučení obou společností povede nejen k úspoře režijních nákladů, ale zároveň vyřeší z velké části otázku nedostatku kvalifikovaných pracovníků, zejména v těžební činnosti. Moderní těžební technologie, které vlastní právě Volarská lesní a dřevařská společnost, nahradí nedostatek lesních dělníků a v lesích města každoročně provedou až 70 % plánovaných těžebních prací.

Zároveň však dojde k radikálnímu poklesu objemu prací pro jiné subjekty a existence Volarské lesní a dřevařské společnosti jako samostatného subjektu tak ztrácí smysl. Ke sloučení společností dojde k datu 1. 1. 2018 a Volarská lesní a dřevařská společnost tím ukončí činnost po 14 letech.

 

Naši přátelé