Městské lesy Volary s.r.o., ve spolupráci s Lesnickou a dřevařskou fakultou Mendelovy univerzity v Brně, připravují projekt s názvem Les trvale tvořivý.

28.08.2014 17:45

Na projektu se kromě našich zaměstnanců budou podílet pracovníci Ústavu zakládání a pěstění lesa . Cílem projektu je změna způsobu hospodaření na části lesního majetku města Volary, a to z pasečného, formy podrostní maloplošné, na les jednotlivě až skupinovitě výběrný.

Jednoduše řečeno se nebude les obnovovat plošně, ale lesníci budou posuzovat a vyznačovat k těžbě jednotlivé stromy. Změny, které se začnou projevovat až v řádech desetiletí, by měly změnit současné stejověké lesní skupiny na les, ve kterém budou zastoupeny stromy mladé, středního věku i zralé. Během projektu budou sledovány nejen lesnické a přírodní procesy, ale i náklady a výnosy tohoto způsobu hospodaření, které pak budou porovnávány s částí majetku, kde se nadále bude hospodařit pasečným způsobem.

Tento projekt podpořilo, jako vlastník lesních porostů, město Volary a také Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava. 

 

Naši přátelé