Kalamitou ze 7. srpna letošního roku byly zničeny staré porosty v 1. zóně Národního parku Radvanovický hřeben.

11.12.2013 12:33

Za oběť  padlo přes 10 ha lesa, který byl více jak 150 let starý a patřil k nejkrásnějším lesům v majetku města. Les, o který se staralo šest generací šumavských lesníků, byl v roce 1995 zařazen do bezzásahové zóny a ani jeho vrácení původnímu majiteli - městu Volary v roce 2000 tento stav nezměnilo.

Tento výjimečný porost, který přečkal, i když se ztrátou 2 tisíc kubíků dřeva, i kůrovcovou kalamitu v letech 2007 až 2011, nevydržel nápor větru v noci 7. srpna a devadesát procent stromů se poroučelo k zemi.

Vzhledem k tomu, že se jedná o bezzásahovou zónu Národního parku, zůstanou stromy ležet a nesplní tak svůj účel, pro který byly před stopadesáti lety vysazeny - být k užitku člověku. Pro nás tento stav znamená, že budeme, doufejme ve spolupráci s pracovníky Správy NPŠ, v následujícím roce bedlivě hlídat v okolních lesích aktivity podkorního hmyzu a použitím obranných opatření zabráníme, zejména za pomoci lapáků, všem pokusům o vznik lokální kůrovcové kalamity. Zatím se zdá, že podzimní nálet lýkožrouta smrkového je minimální a většina padlých stromů nebude na jaře pro kůrovce atraktivní.

 

Vítr vyvracel a lámal i zdravé stromy.

Pod vrstvou polomů leží dříve oloupané kůrovcové stromy ponechané k zetlení.

Někde padly odolné buky a zůstaly stát mělkokořenné smrky.

Polomové dřevo z velké části rozlámalo mladé stromky pod porostem.

 

 

Naši přátelé