Hospodaření v Národním parku Šumava z pohledu místních samospráv,

18.10.2011 07:48

to bylo téma panelové diskuse, kterou uspořádalo dne 17.10.2011 Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR ve spolupráci s redakcí časopisu Veřejná správa.

V hotelu Šumava, v Amálině údolí u Kašperských hor, se sešli zástupci samosprávy, Krajského úřadu a lesníci s ředitelem NPŠ PhDr. Janem Stráským. Diskusi moderoval PhDr. Jiří Chum, redaktor Veřejné správy. Diskutovalo se zejména o problémech v péči o lesy nestátních vlastníků na území Národního parku Šumava, o kůrovcové kalamitě, o plánu péče i o přípravě zákona o Národním parku Šumava.

Ing. Alena Balounová, starostka Kašperských Hor a Ing. Miroslav Řežábek, jednatel Městských lesů Volary s.r.o., potvrdili, že existence Národního parku Šumava na území katastru obcí není pro ně přínosem, jak se všeobecně tvrdí. Naopak, lesní majetky obou měst ztrácí na hodnotě, a to zejména díky rozhodnutím předchozích ředitelů NPŠ o rozšíření bezzásahových území v době zpracování kalamity z roku 2007. Obě města postihuje i úbytek pracovních míst a následně i obyvatel. Přebujelá legislativa, mnohdy si odporující, brzdí rozvoj a slibovaný finanční přínos pro městské pokladny není žádný. Paní starostka také potvrdila, že peníze, které město získalo pro své akce, pochází z evropských fondů a získat je mohou i obce mimo Národní park. Jediné finanční částky, které poskytuje Ministerstvo životního prostředí, jsou náhrady za omezení způsobené ochranou přírody. Ty však v žádném případě plně nekompenzují vzniklé škody.

Ing. Josef Vovesný, člen expertní skupiny NPŠ, vyjádřil názor, že v současné době je pro obce jediná možnost jak zabránit degradaci jejich lesních majetků, a to vyjmout své pozemky z území NPŠ. Zároveň uvedl, že bude-li stanovena jasná a neměnná koncepce Národního parku a obcím budou dány v připravovaném zákonu v tomto směru záruky, pak by mohly své setrvání v NPŠ ještě zvážit. Předseda SVOL, Ing. František Kučera, zmínil podporu, kterou poskytuje SVOL obcím na území NPŠ v rovině odborné i mediální a potvrdil, že tato podpora bude dále pokračovat.      

V závěru večera účastníci diskuse poděkovali PhDr. Janu Stráskému za přístup k řešení kalamitní situace na Šumavě a vyjádřili mu podporu v jeho dalších krocích ve funkci ředitele NPŠ. 

 

Naši přátelé