Hodnocením nabídek byla dnes završena poslední etapa výběru dvou elektromobilů,

10.04.2019 15:10

které budou za pomoci dotace poskytnuté Ministerstvem životního prostředí jezdit bez emisí ve volarských lesích. Automobily budou dodány vítěznou firmou do konce září letošního roku a kromě úspory na nákladech budou malým příspěvkem ke zlepšování životního prostředí v našem kraji. 

Naši přátelé