Dvě přístupové cesty ke studnám na Sněžné, které zásobují Volary pitnou vodou, byly po dlouhých letech opraveny.

27.07.2013 11:27

Vděčí za to finanční pomoci, která byla získána na likvidaci následků povodně z června letošního roku. Práce zajistil správce vodní sítě ČEVAK.

 
Přístup ke spodním studnám, kde je umístěna i technologická část, byl opraven jako první.

 

Náročnější byla oprava cesty k vlastním studním umístěných podél historické cesty do zaniklé osady Dolní Sněžná. Právě tato cesta je po každém větším lijáku smetena vodou z propustě, která je instalovalována mimo lesní majetek města a která není pod naší správou.
 
Některé zásahy, snažící se napravit nepříznivý stav, jsou prováděny hluboko do okolních porostů.

 

Naši přátelé