Do koce října budou v lesích města Volary zpracovány polomy ze srpnové kalamity,

09.10.2017 07:50

která postihla území Národního parku Šumava.

Naopak až do konce roku budeme zpracovávat stromy, které napadá a usmrcuje lýkožrout smrkový přilétající z bezásahové zóny Národního parku. Naplňuje se tak scénář, který jsme v roce 2007, kdy tehdejší ministr Bursík tyto zóny přes nesouhlas dotčených obcí a lesních hospodářů vyhlásil, předpokládali a na možné vzniklé škody upozorňovali.

Škody na majetku města, které lze spočítat, již nyní dosahují řádu milionů Kč. Zároveň je ohrožen projekt změny hospodaření v městkých lesích z hospodaření způsobem pasečným na způsob výběrný, který je přírodě nejbližší. Paradoxně nám sousedství s Národním parkem Šumava zabraňuje tuto změnu provést a místo hospodaření v lese, ve kterém jsou zastoupeny stromy různých výšek, tlouštěk a věku, jsme nuceni kácet stromy napadené kůrovcem a rozšiřovat tak plochy holin.

Kůrovec přilétající z Národního parku likviduje v okolí bezzásahové zóny Radvanovický hřeben poslední zbytky starých porostů a otvírá tak prostor pro přehřívání a vysušování vzniklých holin.

 

 

 

Naši přátelé