Celostátní konference SVOL

19.04.2010 13:39

Ve čtvrtek 15. dubna 2010 se v Pelhřimově konala celostátní konference Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů, která mimo jiné upozornila na tyto problémy:

- neustále se zpřísňuje legislativa, která má za následek to, že vlastník lesa již není ve svém lese téměř pánem;

- snižují se příspěvky na hospodaření v lesích přesto, že lesy, kromě produkce dřeva, plní i jiné funkce pro společnost a občany (půdoochranou, vodoochranou, rekreační, sběr lesních plodin, čištění ovzduší a další) ;

- neprůhledné hospodaření ve státních lesích (LČR s.p.) vede k destabilizaci v celém lesnickém odvětví (státní lesy hospodaří na více jak polovině lesů v ČR)

Více informací o SVOL  zde.

Naši přátelé