Byly pokáceny zbývající lípy v Tolarově ulici

11.03.2013 14:48

a celá jedna strana ulice je nyní bez stromů. Ta by však podle objednatele - města neměla zůstat prázdná dlouho. Původní, vesměs hnilobou poškozené, břízy a lípy nahradí nové stromořadí ze samých lip. 

 

Naši přátelé