Budova Městských lesů přivítá Volarské slavnosti dřeva v novém kabátě.

18.08.2011 17:38

V minulých dnech byl dokončen nátěr budovy kanceláří Městských lesů, který tak završil postupné opravy fasády.

Práce to pro malíře nebyla jednoduchá, protože musel být zachován jak znak na východní straně budovy, tak i sluneční hodiny. Malířská štětka a váleček byly na půl dne odloženy a pokračovalo se štětečkem velikosti dvě a půl zapůjčeným dětmi malíře.

 

Naši přátelé