zastoupení dřevin

Stav k 1.1.2015

Dřevina bonita zásoba plocha
m3 b.k. % ha %
smrk 30,11 833613 79,41 2252,94 71,93
jedle 29,79 66144 6,30 126,96 4,05
borovice 25,89 72298 5,89 240,23 7,67
modřín 29,85 4472 0,43 16,56 0,53
kosodřevina 13,31 13923 1,33 119,65 3,82
douglaska 34,75 148 0,01 0,48 0,02
jedle obrovská 34,48 268 0,03 0,84 0,03
buk 26,87 39779 3,79 215,75 6,89
javor 27,92 2939 0,28 24,23 0,77
jasan 28,81 927 0,09 4,11 0,13
jilm 27,46     1,78 0,06
bříza 21,31 9745 0,93 72,17 2,30
olše 24,18 4659 0,44 44,31 1,41
lípa 29,49 242 0,02 1,13 0,04
topoly 26,39 593 0,06 2,88 0,09
vrby 21,32 48 0,00 1,03 0,03
ostatní listnaté 20,79 23 0,00 7,04 0,22
Celkem   1049821 100,00 3132,09 1000
holina       54,99  

 

Naši přátelé