voda

Oblast lesního majetku náleží do povodí řeky Vltavy a pomoří Severního moře. Většina vod odtéká jižním až jihozápadním směrem prostřednictvím Volarského potoka, Olšinky a Jedlového potoka do Teplé Vltavy.

Menší část vod v severní části LHC teče do Blanice a má severní směr odtoku.

Celé území je významnou pramennou oblastní (stejně jako celá Šumava). Oblast Horní a Dolní Sněžné zásobuje Volary pitnou vodou.

Naši přátelé

   

Kontakt


V Kasárnách 645
Volary
38451

+420 388 333 012
info@mlvolary.cz