vegetační stupně

Na území lesů města Volary jsou zastoupeny tyto vegetační stupně: 0 (vrchovištní rašelina) - 7%, 5 (jedlobukový) - 1%, 6 (smrkobukový) - 69% a 7 (bukosmrkový) - 23%. Plošně zanedbatelný je výskyt vegetačního stupně klečového (0,14 ha) v podobě vrchovištní kleče.


 

Naši přátelé