PŮDA

Půdní podmínky jsou převážně příznivé. Nejvýznamnějšími soubory lesních typů jsou 6S (18%), 6K (18%) a 6V (10%). Poměrně významné zastoupení mají soubory lesních typů 7O (9%), 7G (7%), 0R (7%) a 6A (6%).

Naši přátelé