klimatické podmínky

Klimaticky pak tato oblast patří k mírně chladným, horským okrskům s průměrnou roční teplotou do 5 °C a ročními srážkami okolo 800 mm. Vysoké hodnoty srážek jsou během léta (vegetační měsíce mají víc jak 60% ročního průměru srážek).

Délka vegetační doby se pohybuje od 110 (7. veg. stupeň) do 130 dnů (5. vegetační stupeň).

Oblasti okolo Teplé Vltavy mají charakter inverzních poloh.

Naši přátelé