popis LESNÍHO MAJETKU

Lesy města Volary se nachází v jižní části Šumavy a tvoří prstenec okolo města. Západní a severní část lesů tvoří hřeben Jedlové hory (1054 m n.m.) a Bobíka (1264 m n.m.), východní část hřeben Křemelné (1085 m n.m.) a jižní část údolí Teplé Vltavy (kolem 750 m n.m.).

Lesní majetek města se rozkládá na 3330 ha lesní půdy.

V severní části LHC, zasahuje do majetku lesní oblast č. 12 – Předhoří Šumavy a Novohradských hor – jedná se o cca 29 ha lesa. Zbytek LHC spadá do lesní oblasti č. 13 – Šumava.

 

Naši přátelé