historie firmy

Po schválení zákona o navracení majetku obcím a městům v roce 1991, bylo městu Volary vráceno 2005 ha lesních porostů historického majetku. Bohužel v této době nemohlo město prokázat původní vlastnictví asi 300 ha přídělů a také mu nebylo vráceno asi 900 ha historického majetku v Národním parku Šumava.


Ke konci roku 1991 se rozhodlo zastupitelstvo města, že pro obhospodařování navráceného majetku zřídí příspěvkovou organizaci Městské lesy Volary. Tato organizace zahájila svoji činnost 1.1.1992.


Přesto, že v roce 1951 předalo město státu lesní majetek spolu s veškerým zařízením potřebným k hospodaření v lese včetně strojů, zvířat, hájenek a sazenic lesních dřevin, při navracení v roce 1991 stát městu vrátil pouze lesní porosty a půdu. V době, kdy měly státní lesy v tomto oboru monopolní postavení, vrácené lesy byly těžce poškozeny polomy z let 1988, 1990 a 1991 a vzniku a práci organizace nebylo nakloněno příliš tehdejší vedení radnice, nebylo vůbec jasné, zda organizace přežije, či zda město lesy pronajme zpět státu. V průběhu roku, po několika kontrolách vesměs pozvaných vlastníkem lesů, se ukázalo, že tato forma obhospodařování městských lesů je nejen ekonomicky výhodná, ale i kvalitní po stránce odborné.


V roce 1998 (31.12.) byla činnost příspěvkové organizace ukončena jako přímý důsledek změny Zákona o DPH. K 1.1.1999 založilo město jako jediný společník společnost s ručením omezeným Městské lesy Volary s.r.o. (IČO 25185080), která v současné době na lesním majetku města hospodaří.


V srpnu 2000 byl městu vrácen historický majetek v národním parku Šumava a v říjnu 2001 byly městu předány poválečné příděly.

Naši přátelé