Politika kvality a environmentu

 Vedení společnosti Městské lesy Volary s.r.o. si uvědomuje rostoucí význam kvality v tržním prostředí a nezbytnost šetrného přístupu k životnímu prostředí a stanovuje tuto politiku:

  1. Potřeby, požadavky a očekávání zákazníka jsou pro nás určující. Pružnost, spolehlivost a vysoká kvalita poskytovaných služeb v oblastech péče o lesy a deklarace trvalé péče o životní prostředí jsou důvody, proč se k nám naši zákazníci vracejí. Neustálé zlepšování produktů a služeb je naše priorita.
  2. Funkční organizační struktura, zavedený systém řízení, stanovené procesy, odpovědnosti a pravomoci, kvalifikace, zkušenosti a další výcvik a vzdělávání zaměstnanců, partnerů, a externích dodavatelů lesních prací jsou zárukou neustálého zlepšování kvality našich služeb, šetrného přístupu k životnímu prostředí a  také růstu prosperity naší společnosti.
  3. Zavazujeme se plnit legislativní a právní požadavky, které se vztahují na naši činnost a jiné požadavky, ke kterým jsme se dobrovolně zavázali a přijímat opatření ke snižování environmentálních dopadů všech činností, která vykonávají naši zaměstnanci a pracovníci organizací ve prospěch naší společnosti.
  4. V otevřené komunikaci se zákazníky a veřejností vidíme zdroj zjišťování jejich potřeb, očekávání, spokojenosti a upevňování vzájemné důvěry.

 Ve Volarech dne 1.8.2010 

Naši přátelé