Archiv článků

01.08.2018 12:19
Letos budou zahájeny paní starostkou a zpěvákem Ondřejem Rumlem v sobotu 18. srpna v devět hodin na Volarském náměstí. Po celý víkend je připraven bohatý program, kterému v pátek v 19 hodin předchází koncert kapely Kreyson Memorial s předskokanem - kapelou Pilot Season's. Sobota bude zakončena...
13.06.2018 07:01
způsobil vyvrácení a polámání několika stovek stromů. Poškozeny byly opět lesní porosty, které vlastní město na území Národního parku Šumava. Nejvíce pak porostní stěny, které byly již dříve odkryty díky napadení kůrovci přilétajícími z bezzásahových zón na hranicích Národního parku. Nesmyslné a...
09.05.2018 07:35
Tisková zpráva SVOL Současná kůrovcová kalamita v České republice přesahuje rámec resortu. Majitelé obecních, soukromých a církevních lesů se proto obracejí na poslance a senátory s žádostí, aby zákonodárci poskytli Ministerstvu zemědělství veškerou součinnost a přiměli vládu...
28.02.2018 16:11
pořádané Evropským lesnickým institutem a Pro Silvou Bohemicou, které se zúčastnili lesníci ze 17 zemí Evropy. Konference měla motto "poznej - propoj - změň" a tématem byla budoucnost Evropských lesů a jejich ohrožení v podmínkách globální změny a možnosti posílení jejich odolnosti. Ve Volarských...
26.02.2018 15:03
nám pomohly ke zpracování kůrovcových stromů na podmáčených lokalitách. Bohužel jsme nuceni v těchto lokalitách zasahovat díky nepochopitelnému přístupu státu prostřednictvím správců Národního parku Šumava. Ti si z městského majetku dělají nárazníkovou zónu při rojení přemnožených kůrovců, proti...
30.01.2018 12:42
veškerá práva a povinnosti po dceřinné společnosti VLDS s.r.o., se kterou se k 1. 1. 2018 sloučily. V rámci tohoto kroku byla utlumena činnost dvou harvestorových uzlů a část strojů je nyní k prodeji. Jedná se o harvestory John Deere 770D a Rottne H8. Případné otázky o ceně a stavu strojů zodpoví...
19.12.2017 12:30
Pro lyžaře průjezdná s menšími omezeními bude, ovšem je třeba dbát zvýšené opatrnosti. V okolí cesty se bude celou zimu pohybovat lesní technika, která lividuje škody způsobené větrem a kůrovcem. Na cestě se budou občas pohybovat odvozní soupravy naložené dřevem.    
29.11.2017 10:36
v areálu Městských lesů V Kasárnách 645. Stejně jako v minulých letech budeme prodávat jen smrky vysoké od 1 do 2 metrů. Cena bude také stejná, a to 100 Kč za kus. Čerstvě uřezané stromky budeme průběžně navážet a protože nemáme specializovanou plantáž, budou všechny z prořezávek.
01.11.2017 07:48
který vyvrátil na 5 tisích stromů. Ničivý vítr byl dozvukem cyklóny Herwart, která v neděli 29. října přešla přes střední Evropu. Vítr si vybíral převážně jednotlivé stromy, výjimkou jsou lesní porosty zasahující na území Národního parku Šumava. Tady byly rozvráceny plošně porosty, jejiž...
31.10.2017 11:18
s harvestorem Scorpion King a vyvážecí soupravou Buffalo. Stroje dorazily ve večerních hodinách. Tato investice ve výši téměř 20 milionů Kč je součástí plánu dalšího vývoje Městských lesů ovlivněného nedostatkem kvalifikovaných dělníků. Harvestorová "výrobní linka" je při těžbě dřeva mnohem...
09.10.2017 07:50
která postihla území Národního parku Šumava. Naopak až do konce roku budeme zpracovávat stromy, které napadá a usmrcuje lýkožrout smrkový přilétající z bezásahové zóny Národního parku. Naplňuje se tak scénář, který jsme v roce 2007, kdy tehdejší ministr Bursík tyto zóny přes nesouhlas dotčených...
25.07.2017 07:22
Hlavní dění bude probíhat opět na Volarském náměstí, ale to již by v té době mělo být v novém kabátě. Alespoň to prozatím tak vypadá, finišují dlaždičské i zahradnické práce.
11.07.2017 09:35
Senátor Tomáš Jirsa, jasně pojmenovává současný stav a zároveň navrhuje jednoduché řešení: Zvyšuje se průměrná teplota, hrozí požáry, mizí zdroje vody a přirozená vlhkost. "Krajina postupně vysychá, přehřívá se, nevyskytují se tolik mlhy, netvoří se rosa, ubývá drobných odpoledních srážek. V...
04.07.2017 08:52
O této vnitrostátní fúzi rozhodlo zastupitelstvo města na svém jednání 26. června 2017. Sloučení obou společností povede nejen k úspoře režijních nákladů, ale zároveň vyřeší z velké části otázku nedostatku kvalifikovaných pracovníků, zejména v těžební činnosti. Moderní těžební technologie, které...
19.06.2017 12:52
Hlavní činností sdružení je podle přesedy sdružení Františka Kučery obhajoba vlastnických práv, proto se také sdružení aktivně účastní tvorby lesnické legislativy. František Kučera je předsedou sdružení od jeho vzniku v roce 1992. SVOL má nyní 614 členů obhospodařujících 400 264 hektarů...
18.04.2017 08:39
Poslanci parlamentu ČR přehlasovali prezidentské veto k návrhu novely zákona o ochraně přírody a krajiny, který se zabývá problematikou národních parků v ČR. Přijatá novela není jen o čtyřech dosavadních národních parcích, ale dává prostor pro vznik dalších národních parků a rozšiřování dalších...
28.02.2017 14:26
které nám v lednu a v únoru pomohly po dlouhé době provést výchovné těžby v mladých porostech na podmáčených půdách. Probírky v porostech ve stáří od 30 do 80 let jsme ve většině případů provedli za pomoci lehkých harvestorů a vyvážecích souprav. Začátek roku však mrazy v okolí Vltavské cesty...
27.10.2016 15:20
a to prostřednictvím orgánů ochrany přírody. Příčinou je rozhodnutí exministra Martina Bursíka, který změnil v roce 2007 režim v některých druhých zónách Národního parku Šumava na bezzásahový. Mimo jiné také rozhodl o nezasahování v lesích ve vlastnictví státu na samé hranici s lesním majetkem...
Záznamy: 1 - 20 ze 152
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Naši přátelé